PRAWDA O STARZENIU WIN JEST TAKA, ŻE JEST TO DZIEDZINA NIEZNANA, NIEZBADANA, SŁABO ZROZUMIANA I TRUDNO PRZEWIDYWALNA.
(Zema Long, producent win z Kalifornii)

PIWNICZKA NA WINO W TWOIM OGRODZIEWybudowanie piwniczki w ogrodzie nie jest ani skomplikowane z punktu widzenia technicznego ani finansowego. Można ją równie dobrze zbudować sposobem gospodarczym, jak zlecić budowę lokalnej firmie murarskiej.